Kariérní poradenství

Trh práce je dynamický a rychle se měnící. Ne vždy je snadné se na něm zorientovat a určit jakým směrem se vydat. Tato služba je určena pro kandidáty, kteří se nejčastěji nacházejí v situaci, kdy potřebují poradit jakým směrem a za jakých podmínek nasměrovat svoji kariéru anebo se jim nedaří delší čas na trhu práce uspět.
Kariérní poradenství

Zvláště u kandidátů středního a vyššího věku cítíme povinnost být jim nápomocni ve zlomových okamžicích jejich profesní dráhy. Zkušenosti jsou velice podobné: Po řadě let úspěšného působení se stává, že je obtížné, nebo minimálně to není tak jednoduché jako dřív, si nalézt novou práci. Doba se mění, pracovní trh také a tomu je třeba se umět přizpůsobit. Díky těmto znalostem pomáháme kandidátům nalézat novou seberealizaci a uplatnění na trhu práce.